Пошук

Роз'яснення з питань протидії корупції

Статтею 19 Конституції України встановлено, що Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави визначає Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Даним законом визначені суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення та суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції, встановлюються обмеження щодо використання службового становища, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, щодо одержання дарунків (пожертв), щодо роботи близьких родичів, щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

Обмеження щодо державних службовців також встановлюються і Законом України «Про державну службу». Так даним законом визначено, що не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

  • визнані у встановленому порядку недієздатними;
  • мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
  • у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;
  • в інших випадках, встановлених законами України.

Також даним законом передбачено особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців. Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.

До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

  • попередження про неповну службову відповідність;
  • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.

Оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік

Керівництво:

Начальник Управління Держгеокадастру в Обухівському районі Київської області , декларація за 2015 рік

Заступник начальника Управління Держгеокадастру в Обухівському районі Київської області , декларація за 2015 рік

Заступник начальника-начальник відділу державного земельного кадастру Управління Держгеокадастру в Обухівському районі Київської області , декларація за 2015 рік

Штатні працівники:

Начальник відділу землеустрою, охорони та ринку земель Шараєвський Роман Анатолійович, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Заступник начальника відділу державного земельного кадастру Гаєвський Ігор Володимирович, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Завідувач юридичного сектору Іщенко Сергій Миколайович, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Аладіна Зінаїда Семенівна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Бондаренко Катерина Анатоліївна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Гончарук Тетяна Володимирівна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Івженко Олена Сергіївна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Ірха Тетяна Петрівна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Кабанець Тетяна Віталіївна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Кльова Петро Михайлович, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Курінний Сергій Миколайович, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Лада Галина Володимирівна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Луппа Сергій Володимирович, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Махиня Валерія Олегівна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Петракова Катерина Олегівна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Пушкарьова Валентина Рудольфівна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Селезень Тамара Олександрівна, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Соломченко Ярослав Дмитрович, документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Дзюба Олена Анатоліївна (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Лутак Анна Іванівна (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Петрик Юлія Миколаївна(відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Начальник відділу Шафаренко Альона Миколаївна (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку), документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Шпиль Валентина Олексіївна (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"

Головний спеціаліст Хомутовська Юлія Григорівна (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), документи щодо виконання ЗУ "Про очищення влади"